Jouw privacy is gewaarborgd

Op 25 mei 2018 is de Wet op de privacy in werking getreden. Deze heeft betrekking op iedereen die persoonlijke gegevens van anderen noteert en dus ook op mij.  De wet verplicht mij als ondernemer aan mijn cliënten duidelijk te maken wat voor gegevens ik van hen noteer en verzamel en hoe ik hier mee omga.

Ik ben als eigenaar van Kunst in Overijssel verantwoordelijk voor wat ik met jouw persoonlijke gegevens doe, zowel op de website als in de zakelijke aspecten van mijn atelier.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Kunst in Overijssel, gevestigd in Zwolle, is onderdeel van CommunicatiePunt Zwolle, de naam zoals ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle.

Email: eric@erickoedam.nl

Jouw gegevens

Ik gebruik uitsluitend die persoonlijke gegevens die jij mij zelf hebt verstrekt. Het zijn die gegevens van jou die ik nodig heb om mijn kunst te verkopen. Het zijn ook de gegevens die ik nodig heb voor een factuur zodat daar voldoende op staat om de Belastingdienst.

De gegevens van jou die ik hierbij nodig heb zijn:
– je voor- en achternaam
– adres en woonplaats
– (mobiele) telefoonnummer
– e-mailadres

Waarvoor gebruik ik verder deze gegevens van jou?

– verzenden van mijn nieuwsbrief als jij je hiervoor hebt aangemeld.
– bellen of e-mailen indien dit nodig is
Als er verhalen met herkenbare informatie op mijn website staan, hebben de betrokken personen hier expliciet toestemming voor gegeven.

Alle toestemmingen die zijn afgegeven vóór 25 mei 2018 toen de Wet op de privacy in werking trad, blijven actief tot iemand expliciet hier bezwaar tegen maakt.

Hoe lang bewaar ik persoonlijke informatie?

Ik bewaar jouw persoonlijke informatie zolang als nodig is om mijn werk goed te kunnen doen.

Delen van jouw persoonlijke gegevens met anderen?

Jouw persoonlijke gegevens zal ik in principe NIET delen met anderen.

Jouw nota

Deze gegevens wordengebruikt voor de financiële administratie om een factuur te kunnen opstellen. Het betreft:

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • Naam van het schilderij
  • De datum van de transactie
  • Een korte omschrijving van het schilderij
  • De kosten van het schilderij
  • De wijze van betaling

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy (i.t.t. trackingcookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kun ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je altijd het recht om als je toestemming hebt gegeven voor bijvoorbeeld het vermelden van je review, deze in te trekken of in overleg aan te passen.

Ondanks alles

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem alle maatregelen die in mijn vermogen liggen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij ondanks alles toch de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op en ik ga dit onderzoeken.